Vill du tjäna extra pengar?

Snabbt & Enkelt och dessutom med ett miljöperspektiv!

Läs vidare
Invånare, företag och kommuner

tillsammans

 

Var med och gör skillnad

Invånare utför
Allmänheten uppmuntras att enkelt ta hand om sitt skräp då gratis
 skräppåsar finns tillgängliga.

Näringslivet finansierar
Företag köper exponering på stationerna och visar samtidigt sitt 
sociala ansvar, CSR.

Kommuner tillhandahåller
Kommuner placerar ut miljöstationer och ansvarar för att det alltid
finns skräppåsar.
 

TiksPac i

siffror!

Länder
0
Kommuner
0
Miljöstationer
0
Gratis skräppåsar
0

Gratis

skräppåsar till

alla!

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls miljöstationer
med miljövänliga skräppåsar som är kostnadsfria för allmänheten.
Verksamheten finansieras av företag som köper en mediaplats på
stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö
(CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar
 för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Numera har
 konceptet utökats till att även omfatta digitala miljöstationer.
 

Tillsammans håller vi rent

Lokal marknadsföring

Miljösmart exponering

Genom annonsering på stationerna får ditt företag en unik exponering till en kostnadseffektiv investering, som samtidigt visar ditt företags samhällsansvar, CSR.